Tham gia vào CoinHe Airdropvà kiếm 100CHT (~ 50 đô la) trong tổng số 30.000.000 CHT sau khi hoàn thành đầy đủ năm bước sau đây

Bước 1: Bạn đã có tài khoản đăng ký tại trang web chính thức của CoinHe tại : https://coinhe.io/r/25509

Bước 2: Hoàn thành tất cả các bước của Cài đặt tài khoản (bao gồm nhập thông tin tài khoản , số điện thoại và xác minh KYC

Bước 3. Gửi bất kỳ đồng tiền nào thành công với tổng giá trị ít nhất 50 đô la

Bước 4:  Thực hiện 01 giao dịch coinhe.io

Bước 5. Xác nhận email thông báo airdrop.

Sau khi xác nhận email Airdrop, bạn sẽ nhận được 100 CHT miễn phí.

Để bắt đầu hệ thống Giới thiệu (Tham khảo) của riêng bạn – một phần thú vị của chiến dịch Airdrop của chúng tôi, vui lòng đăng nhập vào tài khoản CoinHe của bạn và truy cập https://coinhe.io/refs . Ở đây, chúng tôi cung cấp cho bạn Ref. Liên kết, tham chiếu. ID, Tham chiếu. Mã QR và các tài liệu khác để tiếp thị để mời bạn bè hoặc đối tác thương mại tham gia hệ thống của bạn trên CoinHe.

Khi tuyến dưới của bạn hoàn thành 5 bước trên và nhận được 100 CHT, bạn sẽ nhận được hoa hồng CoinHe lên tới 20CHT – Tỷ lệ tùy thuộc vào cấp độ giới thiệu của bạn.

Mọi thắc mắc vui lòng comment để được hướng dẫn